Cor Bravenboer – Welkom op
Inzicht & Vooruitzicht
Welkom bij
Inzicht & Vooruitzicht – Cor Bravenboer

Inzicht

Mijn missie is: inzicht geven om vooruit te komen.

Een mens ontwikkelt zich voortdurend en het kan nodig zijn om een pas op de plaats te maken en jezelf een paar vragen te stellen, zoals:
• Waar sta ik nu ?
• Waar wil ik naar toe ?
• Hoe ga ik dat doen ?

Als coach ondersteun ik dat proces zonder het stuur over te nemen. Het gaat erom dat de klant/coachee zijn eigen keuzes maakt.        De klant kan rekenen op MAATWERK !

Vooruitzicht

Inzicht en Vooruitzicht Coaching richt zich op mensen die tijd willen reserveren om stil staan bij hun eigen ontwikkeling, zodat zij nieuwe inzichten verwerven om verder te kunnen.

Ik begeleid o.a. professionals in het vinden van de juiste balans tussen hun eigen mogelijkheden en de eisen van de omgeving met als motto:

                         Inzicht geeft Vooruitzicht

Coach & Begeleidingsdeskundige

Ik ben een coach met ruime ervaring in begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen. Voor mijn klanten komt deze ervaring tot uiting in een begripvolle en geduldige benadering waarbij de klant wordt uitgedaagd om na te denken en te reflecteren. Ik ben invoelend en kan ook uitdagen. Wie inzicht heeft in zijn eigen gedrag ( Wat doe ik ?) en in zijn eigen drijfveren ( waarom doe ik zoals ik doe) kan bewustere keuzes maken en meer sturing geven aan zijn/haar eigen leven en werk. Vanaf 2008 heb ik mij toegelegd op persoonlijke coaching van o.a. onderwijsprofessionals.

Wie meer balans wil in werk en privé of meer inzicht wil krijgen in de eigen persoonlijke ontwikkeling en wie meer vanuit eigen waarden wil gaan leven die vindt in INZICHT EN VOORUITZICHT de juiste  gesprekspartner.

Cor Bravenboer

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse orde van beroepscoaches ( NOBCO).
Als gecertificeerd TSI consultant werk ik met assessments voor Gedrag, Driving Forces en Stress Quotiënt.
Ik ben gecertificeerd ACT – trainer/coach.

ACT Coaching voor persoonlijke ontwikkeling

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe begeleidingsvorm in de psychologie.

ACT kan helpen om op een handigere manier om te gaan (Acceptance)  met
obstakels in je leven, zodat je hier niet steeds in vastloopt en je kunt focussen op de meer waardevolle dingen in je leven (Commitment).

Individuele ACT-coaching is gericht op de ontwikkeling van concrete vaardigheden om beter om te kunnen gaan met  gedachten, gevoelens of gewaarwordingen die je in de weg kunnen zitten en je zelfs kunnen belemmeren in je dagelijks leven.

ACT is een heel actieve methode met veel metaforen ( voorbeelden), oefeningen en werkvormen. ACT richt zich op het ontwikkelen van ander gedrag waardoor je anders naar je problematiek kan kijken.

Je wordt door ACT gestimuleerd kritisch te kijken naar je leven en te onderzoeken wat er nu écht toe doet in jouw leven en om op basis hiervan actie te ondernemen. ACT coaching is bij uitstek een geschikte bij stressklachten en bij een dreigende burn-out.

Het uitgangspunt van ACT is dat het zinloos is je te verzetten tegen je negatieve gedachten en ervaringen. In plaats daarvan kun je je aandacht beter richten op dingen die je werkelijk belangrijk vindt in je leven. Als je de uitgangspunten van ACT leert toepassen dan wordt het een manier van leven, die het leven lichter maakt.

ACT is in verschillende situaties te gebruiken: bij  overmatige stress en daarmee een burn-out voorkomen; bij terugkeer in de werksituatie na een periode van lange afwezigheid; om meer flexibiliteit te krijgen; om in werk en/of privé lastige situaties te kunnen hanteren.

                                       Coaching

e-Coaching/Blended Coaching

We hebben vaak een volle agenda. Om daaraan in het coachtraject tegemoet te komen is het mogelijk een deel van het traject via e-coaching te doen. We maken dan gebruik van de beveiligde digitale coachomgeving van Pluform, een platform voor professional development waartoe zowel de klant als de coach op ieder moment van de dag ( 24/7) toegang hebben.Er vinden afwisselend face -to-face gesprekken plaats en gesprekken via de website. Bij de intake stemmen we met elkaar af of we gebruik maken van deze werkwijze.

Ik maak ook gebruik van de Coaching Monitor: een online instrument om het coachtraject “onderweg” te evalueren en eventueel bij te stellen. Aan het einde van het coaching traject kan met de beschikbare gegevens een eindrapportage worden opgesteld.

Werkwijze

Mijn werkwijze is praktisch en realistisch te noemen. Het eerste gesprek is een intake met de coachee en eventueel de werkgever om de coachvraag te verkennen en te  formuleren.

Ik stel een coachcontract op waarin vermeld staan: de vraag, de doelstelling van het traject, de werkwijze in grote lijnen,de evaluatiemomenten om de effecten van de coaching vast te stellen.

Coaching is kortdurend: de meeste coachtrajecten omvatten 5 tot maximaal 12 bijeenkomsten. Soms kan één gesprek voldoende inzicht geven om zonder coaching verder te gaan.

Mijn tarief is:

 • voor particuliere klanten € 61,50 per gesprek (incl.BTW).
 • voor zakelijke klanten: € 70,- per uur (excl..BTW en ev. reiskosten).
 • Ik ben niet gebonden aan een vaste locatie maar maak gebruik van een locatie die zowel voor mij als de coachee prettig is en makkelijk te bereiken.

Werkstijl

Ieder mens heeft momenten van rust en reflectie nodig om verder te kunnen ontwikkelen. Inzicht en Vooruitzicht biedt die momenten.

Ik beperk mij niet tot één bepaalde aanpak maar maak gebruik van diverse coachingstechnieken en -instrumenten zoals:
• ACT
• TSI-assessments
• systemisch werken
• transactionele analyse
• het Grow-model
• oplossingsgerichte gesprekstechnieken;
• provocatieve coaching
• vragenlijsten; opdrachten
• socratische gesprekken

e-Coaching/Blended Coaching

We hebben vaak een volle agenda. Om daaraan in het coachtraject tegemoet te komen is het mogelijk een deel van het traject via e-coaching te doen. We maken dan gebruik van de beveiligde digitale coachomgeving van Pluform, een platform voor professional development waartoe zowel de klant als de coach op ieder moment van de dag ( 24/7) toegang hebben.Er vinden afwisselend face -to-face gesprekken plaats en gesprekken via de website. Bij de intake stemmen we met elkaar af of we gebruik maken van deze werkwijze.

Ik maak daarnaast ook gebruik van de Coaching Monitor: een online instrument om het coachtraject “onderweg” te evalueren en eventueel bij te stellen. Aan het einde van het coaching traject kan met de beschikbare gegevens een eindrapportage worden opgesteld.

Werkwijze

Mijn werkwijze is praktisch en realistisch te noemen. Het eerste gesprek is een intake waarbij de coachee en eventueel de werkgever een coachvraag formuleren.

Ik stel een coachcontract op waarin vermeld staan: de vraag, de doelstelling van het traject, de werkwijze in grote lijnen,de evaluatiemomenten om de effecten van de coaching vast te stellen en de kosten.

Coaching is kortdurend: de meeste coachtrajecten omvatten 5 tot maximaal 12 bijeenkomsten. Soms kan één gesprek voldoende inzicht geven om zonder coaching verder te gaan.

Kosten: Mijn tarief is:

 • voor particuliere klanten € 61,- per gesprek
 •  voor zakelijke klanten: € 75,- per uur ( ex. BTW en reiskosten)

Ik ben niet gebonden aan een vaste locatie maar maak gebruik van een locatie die zowel voor mij als de coachee prettig is en makkelijk te bereiken.

TSI Assessments

Voor de juiste match tussen capaciteiten van de mens en zijn omgeving !

Gedrag en Drijfveren

Door gebruikt te maken van de TSI-assessment tools Gedrag en/of  Drijfveren is er in korte tijd een uitvoerige rapportage beschikbaar van het basisgedrag van de coachee in vergelijking met het responsgedrag in de werkomgeving. De ontwikkelpunten uit de rapportage kunnen direct ingezet worden bij individuele coaching of teamcoaching. Puur maatwerk !

De TSI-tools geven een betrouwbaar beeld mensen en teams.

 • inzicht in wat hen drijft – waarom doen ze de dingen die ze doen?
 • inzicht in hun gedragsstijlen – hoe doen ze de dingen die ze doen?
 • kennis van hun kwaliteiten  – wat gaat hen van nature gemakkelijk af?

Dit inzicht is een voorwaarde voor het laten slagen van elk doelgericht coachings of ontwikkeltraject. De TSI-tools worden bijvoorbeeld ingezet bij:

 •  performanceverbetering van personen en teams
 •  loopbaanbegeleiding
 •  terugdringen van verzuim
 •  organisatieontwikkelingen –
De TSI- tools helpen om het beste in mensen naar boven te halen, zodat zij met plezier, overtuiging en zelfvertrouwen hun werk kunnen doen. Dat is goed voor hen en goed voor de organisatie waar zij werken.

TSI assessments zijn bij uitstek geschikt om de leden van een team optimaal met elkaar te laten samenwerken. Wanneer er bij teamcoaching gebruik maakt wordt van de TSI Assessments doet ieder individueel teamlid, voorafgaand aan de bijeenkomst, online, een assessment. De rapportages van het assessment krijgen een plek in de teamcoaching bijeenkomst. Ieder individueel teamlid krijgt een eigen exemplaar. Deze rapportage bevat duidelijk omschreven aandachtspunten voor de persoonlijke en de professionele ontwikkeling van ieder teamlid. Het assessment biedt voldoende aanknopingspunten om het functioneren van een team te verbeteren.

Stress gerelateerd verzuim is een van grootste onkostenposten voor werkgevers. Door gebruik te maken van het TSI assessment : de Stress Quotiënt ( SQ) groepsanalyse en de SQ inidividuele analyse kunnen de belangrijkste persoonlijke stressfactoren in kaart worden gebracht. Met de groepsanalyse kan van 20 medewerkers, op 7 stressfactoren, een anonieme analyse gemaakt van de mate waarin zij gezamenlijk stress ervaren.

Ik ben gecertificeerd TSI-consultant

Nieuws

ACT Training: Omgaan met stress

  Het is geen nieuws: Veel mensen ervaren overmatige en langdurige stress en hebben moeite om de balans te vinden tussen de eigen mogelijkheden en de eisen en verwachtingen die de omgeving stellen.  Er is een methode ,  Acceptance and Commitment Therapie ,...
Lees Verder

Breng stress in beeld !

In mijn eerste blog gekoppeld aan de website www.inzichtenvooruitzicht.nl spring ik maar meteen in het diepe met een serieus item. De afgelopen weken staan de media bol met berichten over stress, burnout en depressie. In deze tweedelige blog besteed ik eerst aandacht...
Lees Verder

Werkstress en onderwijs

Als ik de rapporten en de artikelen lees over werkstress in de onderwijssector lijkt het haast arrogant om in een blog van bescheiden omvang daar nog iets over  te durven schrijven. Toch ga ik dat doen, omdat niet iedereen de tijd heeft zich in dit onderwerp te...
Lees Verder

Cor Bravenboer

Keteldiepstraat 10
1784 XT Den Helder

+310630071124
info@inzichtenvooruitzicht.nl
www.inzichtenvooruitzicht.nl
Linkedin

Contactformulier

Google Maps